UG Svjetlo

Ko smo mi

Logo UG Svjetlo

Udruženja građana „Svjetlo“ osnovano je 2001,godine:

Ciljevi našeg udruženja su sljedeći:

1.Edukacija djece i omladine

2. Stipendiranje studenata

3. Organizovanje kulturnih, sportskih aktivosti za djecu i omladinu

4. Organizovanje naučno – edukativnih tribina, okruglih stolova, simpozija iz raznih društvenih oblasti

5. Pružanje pomoći BH društvu u borbi protiv maloljetničke delikvencije,u borbi protiv droge, alkohola i svih drugih negativnih poroka sa kojim se suočava BiH

6. Pomoć u povratku raseljenih lica na njihova ognjišta s akcentom na povratak u Republiku Srpsku

7. Kao i sve druge aktivnosti koji imaju za cilj izgradnju lijepe BiH na svim poljima, a koji su uskladu sa Zakonom o radu i djelovanju udruženja i fondacija BiH.