UG Svjetlo

AKCIJE DECEMBAR

1. Kupovina 55 paketa za najugrozenije povratnicke porodice u Istocnoj Bosni.

2. Kupovina 20m2 drva za povratnike u Istocnoj Bosni i 40 m2 drva koje su pripremili nasi clanovi za samohrane majke i ugrozene porodice u Kantonu Sarajevo

3. Placanje racuna za el.energija za jednu povratnicki porodicu u Srebrenici.

4. Kupovina hrane i jedne motore pile za jednog naseg demobilisanog borca.

5. Kupovina 5 koza za dvije porodice iz Busovace i Begov hana.

5a 4a 3a 2a 1a