UG Svjetlo

Potočari: Zajednički iftar za više od 300 povratnika Srebrenice i Bratunca

Više od 300 vjernika iz Srebrenice i Bratunca okupili su se sinoć na zajedničkom iftaru u Potočarima, u fabrici gdje je tokom okupacije Srebrenice od strane srpske vojske bila smještena komanda UN-a.
U toku je sveti mjesec ramazan, kada se muslimani suzdržavaju od jela, pića i drugih tjelesnih prohtjeva. Post prekidaju iftarom, koji nastupa sa prvim mrakom.
U tradiciji muslimana je da post prekidaju u društvu sa porodicom, prijateljima, komšijama i rodbinom.
Zajednički iftar za Bošnjake Srebrenice i Bratunca sinoć su organizirali humanitarna udružena Svjetlo i Tempo iz Sarajeva.