UG Svjetlo

Aktuelnosti

Borba za normalan povratnički život

Članovi udruženja “Svjetlo” obišli su 05.03.2016. godine na području Općine Zvornik i Vlasenica dvije pvratničke porodice i tom prilikom uručili im po jedan prehrambeni paket. U prigradsko naselje Bukovik-Zvornik živi Dževad Halilović sa svojom 5-očlanom porodicom nezaposleni demobilisani borac Armije BiH, koji živi…
Read more